Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED

Zintegrowana Platforma Edukacyjna narzędziem wspierającym pracę nauczyciela
13 czerwca 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna narzędziem wspierającym pracę nauczyciela - 4 godziny

Celem szkolenia jest wprowadzenie do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, umożliwiające efektywne zarządzanie kursami, materiałami edukacyjnymi oraz komunikację i monitorowanie postępów uczniów.

 

Program szkolenia: 4 godziny

 

 1. Wprowadzenie do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (ZPE)

  • Omówienie celów szkolenia.

  • Krótkie wprowadzenie do ZPE: co to jest i jakie korzyści oferuje.

  • Przegląd interfejsu użytkownika i podstawowych funkcji.

 2. Rejestracja i Zakładanie Konta

  • Proces rejestracji i zakładania konta na ZPE.

  • Konfiguracja profilu nauczyciela.

  • Ustawienia konta i zarządzanie danymi osobowymi.

 3. Tworzenie i Zarządzanie Kursami

  • Tworzenie nowego kursu.

  • Organizacja modułów, lekcji i tematów.

  • Przeglądanie i zarządzanie istniejącymi kursami.

 4. Dodawanie i Udostępnianie Materiałów Edukacyjnych

  • Dodawanie różnych typów materiałów: tekstów, plików, filmów, linków.

  • Korzystanie z zasobów dostępnych w bibliotece ZPE.

  • Udostępnianie materiałów uczniom i współpracownikom.

 5. Zarządzanie Uczniami i Komunikacja

  • Dodawanie i zarządzanie uczniami w kursie.

  • Narzędzia komunikacyjne: czat, forum, wiadomości.

  • Monitorowanie aktywności uczniów i udzielanie wsparcia.

 6. Tworzenie i Przeprowadzanie Testów oraz Ankiet

  • Tworzenie testów i quizów.

  • Konfiguracja pytań, odpowiedzi i punktacji.

  • Przeprowadzanie testów i analiza wyników.

 7. Analiza Postępów i Raportowanie

  • Monitorowanie postępów uczniów.

  • Generowanie raportów z wyników nauki i aktywności.

  • Analiza danych i dostosowywanie kursów na podstawie wyników.

 8. Pytania i Odpowiedzi, Podsumowanie

  • Sesja pytań i odpowiedzi.

  • Podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia.

  • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów do samodzielnej nauki.

 

biuro@bipred.pl

+ 48 604 065 681

Biuro Projektów Edukacyjnych

BIPRED

ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica