Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED

Wykorzystanie zestawów ClassVR w nauczaniu różnych przedmiotów
13 czerwca 2024

Wykorzystanie zestawów ClassVR w nauczaniu różnych przedmiotów - 4 godziny

Wirtualna rzeczywistość pozwala uczniom przenieść się do miejsc, które w realu mogą okazać się dla nich nieosiągalne. Pokazać modele funkcjonowania organów i urządzeń. Tworzyć obiekty 3D, zdjęcia 360 prezentujące lokalne środowisko. To interesujące, pobudzające wyobraźnię uczniów uzupełnienie treści lekcji.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej w grupach 6-cio osobowych.

 

Program szkolenia - 4 godziny

 

·  Wprowadzenie do Class VR

 • Omówienie celów szkolenia.

 • Krótka prezentacja możliwości i korzyści wynikających z wykorzystania Class VR.

 • Przegląd dostępnych funkcji i zasobów.

·  Zakładanie konta i konfiguracja

 • Tworzenie konta na platformie Class VR.

 • Konfiguracja ustawień konta i preferencji nauczyciela.

 • Wybór dostępnych materiałów i lekcji.

·  Nawigacja w środowisku VR

 • Szkolenie z obsługi gogli VR i kontrolerów.

 • Praktyczne ćwiczenia z nawigacji po różnych środowiskach wirtualnych.

 • Zaznajomienie się z podstawowymi gestami i funkcjami sterowania.

·  Wykorzystanie zasobów i lekcji

 • Przegląd dostępnych zasobów edukacyjnych i lekcji w Class VR.

 • Wprowadzenie do różnych typów lekcji: podróże w czasie i przestrzeni, lekcje z biologii, geografii, itp.

 • Wybór i uruchamianie lekcji zgodnie z potrzebami nauczyciela.

·  Interaktywne zajęcia w VR

 • Planowanie i prowadzenie interaktywnych zajęć wirtualnych.

 • Wykorzystanie interaktywnych narzędzi edukacyjnych dostępnych w Class VR.

 • Kreowanie spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych dla uczniów.

·  Tworzenie własnych lekcji

 • Tworzenie własnych lekcji i doświadczeń wirtualnych w Class VR.

 • Dodawanie treści, zasobów multimedialnych i interaktywnych elementów.

 • Personalizacja lekcji pod kątem potrzeb i celów nauczyciela.

·  Integracja z programem nauczania

 • Wykorzystanie Class VR do wspierania programu nauczania.

 • Integracja lekcji wirtualnych z tematami i zagadnieniami realizowanymi na zajęciach.

 • Planowanie i ocena efektywności wykorzystania Class VR w kontekście programu nauczania.

·  Pytania i odpowiedzi, podsumowanie

 • Sesja pytań i odpowiedzi.

 • Podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia.

 • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów do samodzielnej nauki.

 

biuro@bipred.pl

+ 48 604 065 681

Biuro Projektów Edukacyjnych

BIPRED

ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica