Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED

Praca z uczniem w systemie projektu z wykorzystaniem aplikacji TEAMS
09 czerwca 2024

„Praca z uczniem w systemie projektu z wykorzystaniem aplikacji TEAMS” – 4 godziny

Chcesz mieć pełną kontrolę nad projektem realizowanym z Twoimi uczniami? Na bieżąco monitorować jego przebieg unikając „wąskich gardeł” oraz doceniać ich zaangażowanie? To narzędzie będzie ogromnym wsparciem.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej w grupach 6-cio osobowych.

 

Program szkolenia: 4 godziny

 

 1. Wprowadzenie do Microsoft Teams

  • Omówienie celów szkolenia.

  • Krótkie wprowadzenie do Microsoft Teams.

  • Przegląd interfejsu użytkownika i podstawowych funkcji.

 2. Zakładanie Konta i Podstawowa Nawigacja

  • Zakładanie konta w Microsoft Teams.

  • Przegląd głównych elementów interfejsu.

  • Poruszanie się po panelu nawigacyjnym, kanałach i zespołach.

 3. Tworzenie i Zarządzanie Zespołami

  • Tworzenie zespołów klasowych.

  • Zarządzanie członkami zespołu (dodawanie i usuwanie uczniów).

  • Ustalanie uprawnień i ról w zespole.

 4. Organizacja Lekcji i Materiałów Edukacyjnych

  • Tworzenie kanałów tematycznych.

  • Udostępnianie plików i materiałów edukacyjnych.

  • Korzystanie z OneNote Class Notebook w Teams.

 5. Komunikacja i Współpraca w Zespole

  • Prowadzenie czatów i rozmów w kanałach.

  • Planowanie i prowadzenie spotkań online (lekcji).

  • Użycie narzędzi do współpracy (wspólne edytowanie dokumentów, białe tablice).

 6. Zadania i Oceny

  • Tworzenie i przydzielanie zadań.

  • Monitorowanie postępów uczniów i ocena prac.

  • Feedback i komunikacja z uczniami na temat ich postępów.

 7. Integracja z Innowacyjnymi Narzędziami Edukacyjnymi

  • Wprowadzenie do integracji z aplikacjami trzecimi (np. Flipgrid, Kahoot).

  • Korzystanie z narzędzi do tworzenia interaktywnych materiałów edukacyjnych.

  • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem wybranych aplikacji.

 8. Pytania i Odpowiedzi, Podsumowanie

  • Sesja pytań i odpowiedzi.

  • Podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia.

  • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów do samodzielnej nauki.

 

biuro@bipred.pl

+ 48 604 065 681

Biuro Projektów Edukacyjnych

BIPRED

ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica