Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED

Obsługa tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego oraz dedykowanych aplikacji
08 czerwca 2024

„Obsługa tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego oraz dedykowanych aplikacji” – 4 godziny

Wykorzystanie narzędzi interaktywnych pobudza u uczniów różne formy percepcji ułatwiając przekaz wiedzy. Ogromne zasoby bezpłatnych aplikacji interaktywnych stanowią nieograniczone i stale rozbudowujące się wsparcie dla nauczyciela. Dysponujesz sprzętem – wykorzystaj maksymalnie jego możliwości.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej w grupach 6-cio osobowych.

 

Program szkolenia: 4 godziny.

 

 1. Wprowadzenie do Tablic Interaktywnych i Monitorów Interaktywnych

  • Omówienie celów szkolenia.

  • Krótka prezentacja tablic interaktywnych i monitorów interaktywnych: różnice, funkcje, możliwości.

  • Przegląd korzyści wynikających z wykorzystania tych technologii w nauczaniu.

 2. Podstawy Obsługi Tablicy Interaktywnej i Monitora

  • Praktyczne wprowadzenie do obsługi tablicy interaktywnej: włączanie, kalibracja, podstawowe gesty.

  • Konfiguracja monitora interaktywnego: połączenie, kalibracja, ustawienia.

 3. Korzystanie z Aplikacji i Narzędzi Interaktywnych

  • Przegląd aplikacji i narzędzi dostępnych do użytku z tablicą interaktywną i monitorem interaktywnym.

  • Wprowadzenie do interaktywnych narzędzi do rysowania, pisania, manipulowania obiektami.

 4. Tworzenie Interaktywnych Prezentacji i Materiałów

  • Szkolenie z tworzenia interaktywnych prezentacji za pomocą dedykowanych narzędzi.

  • Praktyczne ćwiczenia z dodawania treści, obrazów, grafik i interaktywnych elementów.

 5. Wykorzystanie Tablicy Interaktywnej i Monitora w Lekcji

  • Planowanie lekcji wykorzystujących tablicę interaktywną i monitor interaktywny.

  • Przykłady scenariuszy lekcyjnych i aktywności, w których te technologie mogą być użyte.

 6. Interaktywne Ćwiczenia i Zadania

  • Praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego.

  • Tworzenie interaktywnych zadań i ćwiczeń dla uczniów.

 7. Integracja z Innymi Narzędziami Edukacyjnymi

  • Wprowadzenie do integracji tablicy interaktywnej i monitora interaktywnego z innymi narzędziami edukacyjnymi (np. platformy LMS, aplikacje edukacyjne).

  • Praktyczne przykłady integracji w codziennej pracy nauczyciela.

 8. Pytania i Odpowiedzi, Podsumowanie

  • Sesja pytań i odpowiedzi.

  • Podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia.

  • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów do samodzielnej nauki.

 

biuro@bipred.pl

+ 48 604 065 681

Biuro Projektów Edukacyjnych

BIPRED

ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica