Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED

Aplikacja OneNote interaktywnym narzędziem wspierającym stacjonarną edukację
08 czerwca 2024

„Aplikacja OneNote interaktywnym narzędziem wspierającym stacjonarną edukację” – 4 godziny

Na bazie OneNote stworzony został notes zajęć w TEAMS. To narzędzie pozwalające uporządkować i uatrakcyjnić przebieg nauczania, archiwizować lekcje. Takie funkcjonalności jak mn. czytnik immersyjny, tłumacz, dyktafon, nagrywarka, biała tablica
a przede wszystkim notes zajęć z pewnością będą wsparciem w procesie nauczania.

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej w grupach 6-cio osobowych.

 

Program szkolenia: 4 godziny

 

 1. Wprowadzenie do OneNote

  • Omówienie celów szkolenia.

  • Krótkie wprowadzenie do OneNote.

  • Przegląd interfejsu użytkownika i podstawowych funkcji.

 2. Zakładanie Konta i Podstawowa Nawigacja

  • Zakładanie konta w OneNote.

  • Tworzenie i organizacja notesów.

  • Nawigacja po sekcjach, stronach i podstronach.

 3. Tworzenie i Organizacja Treści

  • Wprowadzanie i formatowanie tekstu.

  • Dodawanie obrazów, plików, odręcznych notatek i nagrań audio.

  • Organizowanie treści za pomocą zakładek, tagów i tabel.

 4. Współpraca i Udostępnianie Notesów

  • Udostępnianie notesów z uczniami i współpracownikami.

  • Zarządzanie uprawnieniami dostępu.

  • Praca w trybie współdzielonym: wspólna edycja i komentarze.

 5. OneNote w Codziennej Pracy Nauczyciela

  • Tworzenie planów lekcji i harmonogramów.

  • Organizacja materiałów dydaktycznych.

  • Tworzenie i zarządzanie zadaniami domowymi i projektami.

 6. Integracja OneNote z Innowacyjnymi Narzędziami Edukacyjnymi

  • Wprowadzenie do integracji z innymi narzędziami Microsoft (Teams, Outlook).

  • Korzystanie z dodatków edukacyjnych (OneNote Class Notebook).

  • Praktyczne przykłady integracji z narzędziami trzecimi (np. Learning Tools).

 7. Praktyczne Ćwiczenia

  • Uczestnicy tworzą własne notesy na zadany temat.

  • Zastosowanie poznanych narzędzi i funkcji w praktycznych scenariuszach.

  • Prezentacja stworzonych notesów i omówienie wyników.

 8. Pytania i Odpowiedzi, Podsumowanie

  • Sesja pytań i odpowiedzi.

  • Podsumowanie najważniejszych punktów szkolenia.

  • Omówienie dodatkowych zasobów i materiałów do samodzielnej nauki.

 

 

 

 

biuro@bipred.pl

+ 48 604 065 681

Biuro Projektów Edukacyjnych

BIPRED

ul. Kościuszki 30 39-200 Dębica