Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

O nas

Biuro Projektów Edukacyjnych BIPRED jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do rejestru prowadzonego przez Starostę Dębickiego pod numerem 4/2011. Podstawowa działalność firmy BIPRED opiera się na organizacji form pozaszkolnych w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników, kształcenia ustawicznego dorosłych, edukacji prawnej i biznesowej, edukacji multimedialnej, edukacji językowej oraz edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i rozszerzenie wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. BIPRED posiada akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do realizacji szkoleń (wpis do rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.18/00012/2015).

Inspiracją powstania firmy były wieloletnie doświadczenia zawodowe jej założyciela. Kapitał wiedzy zgromadzony
w zakresie organizacji procesu kształcenia oraz zarządzania oświatą jest z powodzeniem wykorzystywany podczas opracowywania efektywnych form doskonalenia zawodowego.
Placówka współpracuje z wyselekcjonowaną kadrą dydaktyczną legitymującą się wysokimi kwalifikacjami. Są to trenerzy, edukatorzy, nauczyciele akademiccy, metodycy, specjaliści potrafiący porwać do działania, zarazić pasją. Charakteryzuje ich twórcze podejście do realizowanych zadań oraz głęboka odpowiedzialność za osiągnięty rezultat. 
Głównym celem działania BIPRED jest stworzenie optymalnych warunków dla zdobywania wiedzy i rozwoju uzdolnień przez słuchaczy chcących sprostać wymogom rynku pracy. Skoncentrowanie się  na wdrażaniu systemowych projektów edukacyjnych pozwala prowadzić ciągłą ich ewaluację, poprawiać jakość działania, zapewnić rozwiązania w pełni satysfakcjonujące odbiorców.

Oprócz głównej działalności związanej z pozaszkolnymi formami edukacji firma zajmuje się również:

  • dystrybucją tablic interaktywnych współpracując z jedynym przedstawicielem amerykańskiego producenta w Polsce,
  • wyposażaniem placówek oświatowych w sprzęt i pomoce naukowe,
  • organizacją konferencji, sympozjów i sesji naukowych, 
  • działalnością portali internetowych.

Zapraszamy Państwa do współpracy oferując opracowanie i realizację projektów edukacyjnych efektywnie wspierających uczestników
w systematycznym rozwoju.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?