Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Projekt SENIORitA

 

Rada Europejska (23-24 marzec 2000r.) w Lizbonie ustaliła, że konieczne jest sformułowanie  europejskich ram określających nowe umiejętności podstawowe uzyskiwane w procesie 

uczenia się przez całe życie, stanowiących główny element działania Europy w obliczu globalizacji oraz przejścia do modelu gospodarki opartej na wiedzy.

W efekcie zdefiniowano osiem kompetencji kluczowych jako koniecznych podczas przystosowania się do szybko zmieniającego się świata (394/12 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.12.2006). W ich skład wchodzą kompetencje informatyczne.

Spośród blisko 13 milionów Polaków po pięćdziesiątym roku życia, ponad 10 milionów (78%) nie korzysta z Internetu. Zjawisko to, określane mianem wykluczenia cyfrowego, niesie ze sobą wiele konsekwencji zarówno z perspektywy jednostki, jak i całego społeczeństwa. Zajmujemy pod tym względem jedno z ostatnich miejsc wśród krajów Unii Europejskiej. Tymczasem poznanie obsługi komputera i Internetu zbliża osoby 50+ do ich rodzin, w szczególności młodego pokolenia. Umożliwia kontakt z bliskimi i ze światem. Ułatwia życie, pozwala samodzielnie, łatwo i szybko dotrzeć do praktycznych informacji a zdobywanie nowych umiejętności staje się łatwe jak nigdy dotychczas.

Projekt SENIORITA powstał z myślą o realizacji przesłania płynącego z wytycznych Unii Europejskiej. Kierowany jest do osób w wieku 50+ pragnących przełamać barierę technologiczną dzielącą ich od skarbnicy wiedzy jaką jest Internet.

Celem głównym przedsięwzięcia jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób
w wieku 50+ oraz przygotowywanie seniorów do wykorzystania zasobów Internetu
w celu ciągłego pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności, atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, zwiększania aktywności społecznej.

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?