Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Prowadzimy działalność w zakresie organizacji pozaszkolnych form  doskonalenia zawodowego pracowników, kształcenia ustawicznego dorosłych, edukacji prawnej i biznesowej, edukacji multimedialnej, edukacji językowej oraz edukacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Placówka umożliwia uzyskanie i rozszerzenie wiedzy ogólnej, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego posiada akredytację Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie do realizacji szkoleń.

Placówka współpracuje z wyselekcjonowaną kadrą dydaktyczną legitymującą się wysokimi kwalifikacjami. Są to trenerzy, edukatorzy, nauczyciele akademiccy, metodycy, specjaliści potrafiący porwać do działania, zarazić pasją. Charakteryzuje ich twórcze podejście do realizowanych zadań oraz głęboka odpowiedzialność za osiągnięty rezultat.
Głównym celem działania BIPRED jest stworzenie optymalnych warunków dla zdobywania wiedzy i rozwoju uzdolnień przez słuchaczy chcących sprostać wymogom rynku pracy. Skoncentrowanie się  na wdrażaniu systemowych projektów edukacyjnych pozwala prowadzić ciągłą ich ewaluację, poprawiać jakość działania, zapewnić rozwiązania w pełni satysfakcjonujące odbiorców.

 

Zapraszamy Państwa do współpracy oferując opracowanie i realizację projektów edukacyjnych efektywnie wspierających uczestników w systematycznym rozwoju.

 

Polityka dotycząca plików cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?